Allmänna köpevillkor

Gastróma Sverige AB
Org.nr 559365–7504

Helhetsleverantören Gastróma.se drivs av Gastróma Sverige AB (org.nr 559365–7504) med säte i Borås, Sverige. Den säljande parten benämns under köpevillkoren som Gastróma, den köpande parten benämns som konsument eller kund. Gastrómas webbhandel är uppdelad utefter följande två konsumentgrupper; företag samt privatperson. Priserna anges inklusive moms mot konsumentgruppen privatperson och exklusive moms mot företag. Alla produkter handlas i valutan svenska kronor (SEK). Gastróma rättar sig efter de lagar och regler som gör sig gällande vid försäljning till våra kunder. För vidare information om tillämplig lagstiftning vänligen se mer information hos konsumentverket här.

Godkända betalsätt

Privatkunder

Privatkunder kan välja att betala via följande betalningsalternativ:

Företagare

Företagare kan välja att betala via följande betalningsalternativ:

Kortbetalning

Gastróma godtar kortbetalning från Mastercard och VISA. Vi använder oss utav betaltjänsten Svea ekonomi för att försäkra oss om att transaktionen görs på ett tillförlitligt och säkert sätt.

Svea Ekonomi – Faktura

För att godkännas för betalning via Svea ekonomis faktureringstjänst så måste kunden vara myndig samt vara folkbokförd i Sverige. Artiklar beställda genom Gastróma och betalda via Svea ekonomis faktureringstjänst skickas till kundens folkbokförings-adress. Fakturan skall betalas inom 14 dagar netto efter att artikeln/artiklarna har lämnat Gastrómas eller Gastrómas partners lager. Vid försenad betalning utgår lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Svea Ekonomi – Påminnelseavgift

Gällande fördröjd eller utebliven inbetalning erläggs en påminnelseavgift kunden. Summan av avgiften uppgår till 29,00SEK vid ett orderbelopp under 60,00SEK. Vid ett skuldbelopp som överskrider 100,00SEK uppgår påminnelseavgiften till 60,00SEK.  Tillika tillfogas en dröjsmålsränta plus gällande referensränta ursprungsfakturan. Vid betalning efter Förfallodag utgår lagstadgad påminnelseavgift med f.n. 60 kr, förseningsavgift med f.n. 145 kr och övertrasseringsavgift med f.n. 85 kr.

Svea Ekonomi – Dela upp betalningen

Om du väljer att delbetala din faktura enligt fakturans villkor övergår skulden till
ett konto, varvid Sveas Allmänna villkor Delbetalning/Konto 20220103 gäller.

Förskottsbetalning – Via Bankgiro

I samband med betalningsmetoden förskottsbetalning via bankgiro så skickas orderbeloppet i SEK direkt från kundens bankkonto till Gastrómas bankgiro. Vid förskottsbetalning är det av största vikt att privatkunder skriver sitt personnummer och att företagare skriver sitt organisationsnummer som referensnummer på inbetalningen till Gastróma. Anvisningar om hur detta går till redogörs för på orderbekräftelsen som ges kunden efter att förskottsbetalning valts som betalsätt vid utcheckning från varukorgen. Bägge konsumentgrupper uppmanas att skicka en elektronisk betalningsbekräftelse till oss på info@gastroma.se.

Inbetalningen skall skickas till:

Gastróma Sverige AB

Bankgiro: 5832-1233

Bank: SEB

Leasing – Via Svea Ekonomi

Till företagare erbjuder Gastróma leasinglösningar genom Svea ekonomi. Företagaren beställer de önskade artiklarna från Gastróma, Svea ekonomi inhandlar sedan utrustningen varpå de hyr ut den till företagskunden. Företagaren har tillåtelse att bruka utrustningen under tiden som Svea ekonomi äger den, när avbetalningen är fullbordad går äganderätten över till företagaren.

Orderbekräftelse och leveransvillkor

Beställningar görs genom www.gastroma.se, via utesäljare, per mejl eller över telefon. En orderförfrågan måste bekräftas av Gastróma för att beställningen skall anses bindande, detta görs via en orderbekräftelse som tilldelas kunden via elektronisk post före utförd leverans.  

För konsumentgruppen privatkund räknas moms om 25% alltid in i det angivna priset som publiceras på hemsidan. För konsumentgruppen företagare så presenteras i stället produktpriserna alltid exklusive moms om 25%.  Gastróma förbehåller rätten att uppvisa skilda prissättningar för de olika konsumentgrupperna.

Kund kan följa aktuellt lagersaldo för varje specifik artikel, Gastróma reserverar sig i avseende till möjliga tryckfel gällande lagersaldo, prissättningar och produktinformation. Leveranstiden är i regel 1 till 3 arbetsdagar i det fall att de beställda artiklarna finns att tillgå vid Gastrómas lager i Borås. Vid beställning utav varuartiklar som skickas från leverantörs alternativt tillverkares lager (fjärrlager) så kan leveranstiden variera mellan 4 dagar och 8 veckor.

Fraktavgift – B2C (Hela Sverige Privatperson)

Gastróma tar ut en fraktavgift för alla leveranser under 1000kr i ordervärde, leveransen har en fraktkostnad om 49kr (brutto), frakt räknas ut automatiskt i varukorgen/kassan. Andra villkor kan göra sig gällande vid större ordrar som skrivs på offert.

Fraktavgift – B2B (Hela Sverige Företag)

Gastróma tar ut en fraktavgift för alla leveranser under 4000kr i ordervärde, leveransen har en fraktkostnad om 199kr (brutto), frakt räknas ut automatiskt i varukorgen/kassan. Andra villkor kan göra sig gällande vid större ordrar som skrivs på offert.

Gastróma garanterar att beställda produkter kommer fram i sin helhet till slutkundens leveransadress efter att en orderbekräftelse har skickats till slutkunden. Detta betyder att i de fall en vara skulle skadas eller försvinner under transporten så ersätter Gastróma detta via antingen återbetalning eller ersättning av sagd vara.

För att garantera snabb hantering av möjliga transportskador så råder Gastróma slutkunden att rapportera identifierade skador till oss så snart som möjligt, gärna vid leveranstillfället eller strax efter mottagande, av-emballering och kontroll av leveransen. Gastróma godkänner inte på några villkor att kunden brukar skadade varor. Defekta produkter måste förvaras i sitt originalemballage. Vid returer till oss så kommer produkten genomgå en besiktning och skadeärendet kommer att hanteras i enlighet med våra gällande rutiner. Kunden uppmanas att kontakta Gastrómas kundservice via elektronisk post för anmälan av transportskador. Adressen är info@gastroma.se.

Under returer från slutkund till Gastrómas lager så ansvarar slutkunden för varutransporten och risken associerad med transporten. Outlösta paket återbetalas till kunden, en avgift utgår för att täcka returkostnaden.

Leveransförseningar orsakade av Gastróma meddelas snarast till konsument per elektroniskt mejl alternativt via telefon.

Icke fullbordade leveranser kan i ovanliga fall uppstå. Detta grundar sig i att Gastróma ej kan garantera fullgott verkställande av tredjeparters åtaganden gentemot Gastróma. Beträffande leveransförseningar så förbehåller Gastróma sig rätten att friskriva sig från eventuella anspråk på kompensation från slutkunden.

I samband med hemleverans till privatkund skall kunden kunna visa upp legitimation, det samma gäller då leveransen går till ett utlämningsställe. Gastróma vill göra privatkunden uppmärksam på att outlösta paket från utlämningsställe resulterar i att kunden debiteras en returavgift om 99,00 SEK (brutto).

I samband med leverans till företagare så bifogas alltid en följesedel som visar levererade produkter.

Privatpersoner eller företag som mottar en felleverans från Gastróma har en skyldighet att underrätta vår kundservice om detta, Gastrómas kundservice kan nås per elektroniskt mejl på denna adress info@gastroma.se.

Datajusteringar

Gastróma reserverar sig rätten för att i efterhand revidera felaktiga uppgifter gällande prissättning och leveransinformation. Vid feltryck rörande produktinformation, lagersaldo och/eller pris så förbehåller Gastróma sig rätten att justera dessa.

Produktbilder och multimedia

Gastróma eftersträvar alltid att exponera våra produkter på ett så korrekt sätt som möjligt via högupplösta produktbilder och multimedia filer. Gastróma använder sig utav officiella bilder från våra tillverkare och/eller distributörer. Gastróma skapar också egna marknadsföringsmaterial och produktbilder. Beklagligtvis så kan Gastróma inte lämna någon garanti för att artiklarna presenterade via www.gastroma.se upplevs som de gör i verkligheten, däremot arbetar Gastróma ständigt för att förbättra webbhandeln. Om privatkunder eller företagare upplever bildmaterialet på vissa artiklar som missvisande så mottas gärna denna informationen av Gastróma via elektronisk post på info@gastroma.se

Rabattkoder

En rabattkod utfärdad av Gastróma är endast aktiv för den privatkund, företagare eller kampanj som koden har genererats för. Koderna kan ej kombineras med andra rabattkoder, kampanjer eller offerter. Rabattkoder genererade för företagare kan nyttjas upprepade gånger. Rabattkoden skall på inga villkor delas med personer som ej på något sätt är knutna till det företag som koden har genererats för, detta agerande ses av Gastróma som ett avtalsbrott.

Rättsliga tvister

Gastróma Sverige AB (org.nr 559365–7504) följer Allmänna reklamationsnämndens föreskrifter gällande sina köpevillkor. Svensk lag skall tillämpas vid lösning av eventuella rättsliga tvister, dessa tvister skall finna sin lösning antingen i Sverige med hjälp av Allmänna reklamationsnämnden eller på EU nivå med hjälp av European Commission Online Dispute Resolution. Ytterligare information om konsumenträttigheter går att finna på konsumentverkets hemsida. Både privatkunder och företagare hänvisas till Gastrómas kundservice gällande frågor om köpevillkor. För kontakt med institutionerna nämnda i detta stycke vänligen följ länkarna bifogade nedan.

Allmänna Reklamationsnämnden

EU ODR

Konsumentverket

Garantier och reklamationsrätt

Privatkunder

För privatkunder så erbjuder Gastróma ett minimum på 6 månaders garanti och ytterligare 12 månaders reklamationsrätt på sålda produkter.

Gastróma rekommenderar alla kunder att noggrant läsa de bruksanvisningar och/eller skötselråd som medföljer produkterna vid leverans.

Funktionsfel som uppstår på artikeln under den av Gastróma utlovade garantitiden täcks av garantin. Beträffande de fall där artikeln visar sig vara funktionsduglig så gäller ej garantin. Rörande krav på nyttjande av garanti på en artikel som visar sig vara utsatt för ett handhavande fel som grundar sig i att kunden visat sig oaktsam eller inte har följt bruksanvisning så utgår ingen garanti.

För att utnyttja garanti och/eller reklamationsrätt uppmanas kunden att kontakta Gastrómas kundservice via elektroniskt mejl på info@gastroma.se. Behöver du istället beställa service på en utav Gastróma såld artikel kontakta vår servicepartner via info@gastroma.se.

Företagare

Artiklarna som säljs via www.gastroma.se är avsedda för bruk i både privata hushåll och i kommersiell miljö. Produkter ämnade för bruk i kommersiell miljö publiceras under konsumentgruppen företagare, produkter ämnade för bruk i hushållsmiljö publiceras under konsumentgrupp privatkund. Gastróma kan ej lämna några garantier för produkter ämnade för hushåll som brukas i kommersiell miljö. Gastróma erbjuder 6 månaders garanti för artiklar som är ämnade för nyttjande i kommersiell miljö.

Gastróma rekommenderar alla kunder att noggrant läsa de bruksanvisningar och/eller skötselråd som medföljer produkterna vid leverans.

Funktionsfel som uppstår på artikeln under den av Gastróma utlovade garantitiden täcks av garantin. Beträffande de fall där artikeln visar sig vara funktionsduglig så gäller ej garantin. Rörande krav på nyttjande av garanti på en artikel som visar sig vara utsatt för ett handhavande fel som grundar sig i att kunden visat sig oaktsam eller inte har följt bruksanvisning så utgår ingen garanti.

För att utnyttja garanti och/eller reklamationsrätt uppmanas kunden att kontakta Gastrómas kundservice via elektroniskt mejl på info@gastroma.se. Behöver du i stället beställa service på en utav Gastróma såld artikel kontakta vår servicepartner via info@gastroma.se.

Ångerrätt för distansköp

Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) så har alla privatkonsumenter rätt till 14 dagars ångerrätt vid handel som sker på distans och utanför fysiska affärslokaler. Särskilda undantag kan göra sig gällande, exempelvis vid specialtillverkade produkter som godkänts genom offert. Ångerfristen träder i kraft dagen efter att konsumenten har mottagit en vara. Slutkunden skall ansvara för returfraktkostnaden samt fraktrisken vid ett ångrat köp. Gastróma drar av returfrakten vid återbetalning till det konto som angetts av konsumenten vid köptillfället. En returfraktsedel sänds ut från vår kundservice, kunden uppmanas att använda en frakttjänst som skickar företagspaket. Gastróma kan ej hämta ut frakt som sänds till ett ombud eller utlämningsställe.

Vid retur av skor från Sika Footware så måste köparen stå för uppbokning samt fraktkostnad för returen, återbetalning görs så snart returen registreras hos Sika på denna adress:

Sika Footwear A/S
HI-Park 301
DK-7400 Herning

Slutkunden har enligt laga rätt möjlighet att hantera en köpt produkt för att säkerställa dess egenskaper och funktionsduglighet. För att ångerrätten skall göra sig gällande krävs det att originalförpackningen på varan är i brukligt skick. Eventuella returer skall returneras i samma skicka som de sändes ut till kund, detta innebär att inneremballage, förpackningar, bruksanvisningar och tillbehör skall finns medräknade i returen.

Gastróma reserverar sig för att återbetalning av returer kan ta upp till två veckor från det att förfrågan om återbetalning inkommit till Gastrómas kundservice. Efter att återbetalning är utförd så kan det ta några dagar innan pengarna går att se på kundens konto.

Ångerrätten gäller inte när du handlar som företagare om inte en sådan möjlighet avtalats på förhand. Vid ett ångrat köp eller om varan ej mottages vid leverans utgår en administrativ avgift samt fraktavgifterna för utleverans samt retur.